ljm pump logo

Lind Jensen Maskinfabrik A/S (แอล เจ เอ็ม) ก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1964 และมีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร/อุปกรณ์สำหรับการจัดการน้ำเสียและระบบไบโอแก๊ส มากว่า 30 ปี เครื่องจักร/อุปกรณ์ของ LJM มีติดตั้งใช้งานอยู่ทั่วโลก รวมถึงภูมิภาคเอเชีย และในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท สยาม เพ็ญเทค เซลส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 15 ปี

ผลิตภัณที่เราจำหน่าย ได้แก่ Submersible Mixer (เครื่องกวนน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ) Submersible pump (เครื่องสูบแบบจุ่มแช่) Ejector (เครื่องเติมอากาศ) และ Recirculation Pump (เครื่องหมุนเวียนน้ำ) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ได้รับการยอมรับในด้านของความทนทานต่อการใช้งานหนัก และประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จำหน่ายมีการสำรองอะไหล่ในประเทศไทยทุกชิ้น และมีทีมงานให้บริการเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วน สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Biogas

โรงงานผลิตของ LJM มีเนื้อที่กว่า 15000 ตารางเมตร และมีหน่วยงานวิจัยพัฒนา รวมถึงบ่อน้ำ/อุปกรณ์สำหรับการทดสอบเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังได้รับ ISO-9001 และใช้ระบบ Lean production ร่วมกับ Six Sigma

With over 50 years of experience and extensive knowledge, LJM market high quality products with a long operational life. This level of quality is the core of the success that LJM has achieved over time.  High quality products are precisely what we are all about and wish to remain known for.

All of LJM products included Submersible mixer, Submersible Pump, Ejector and Recirculation pump, all of them accept by customers on reliability, durability, heavy usage and power efficiency. We also have all important spare parts in Thailand and also having well trained special service team to support our customers and especially biogas/wastewater treatment market.

LJM is ISO 9001 certified and works in parallel with LEAN principles to manage the production of quality products in the most efficient and cost-effective way possible.

Submersible Mixer/Agitator/Flowmaker เครื่องกวนน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำ

Submersible mixer หรือเครื่องกวนน้ำเสียชนิดจุ่มอยู่ใต้น้ำ โดยหน้าที่การทำงานคือการกวนน้ำเสียเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนทับถมกันที่ก้นบ่อ ซึ่งจะส่งผลต่อการบำบัดน้ำเสีย/การผลิต Biogas เนื่องจากเชื้อจุลลินทรีย์ จะไม่สามารถกัดกินน้ำเสียได้อย่างทั่วถึง ทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัด/ผลิตลดลง นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องกวนน้ำเสียแบบจุ่มแช่นี้ในบ่อรับน้ำเสียบ่อแรก หรือในบ่อที่ต้องผสมสารเคมีในการปรับสภาพ เพื่อกวนน้ำเสียและสารเคมีให้เข้ากัน (Homogenized/Equalization Tank) หรือนำไปใช้ใน Sludge Tank เพื่อกวน Sludge ให้เข้ากันอีกด้วย

ในการใช้งาน Submersible mixer ส่วนใหญ่จะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ความทนทานและความน่าเชื่อถือตลอดจนการประหยัดพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ด้อยไปกว่าค่าเครื่องจักรเมื่อซื้อตอนแรก LJM Submersible Mixer มีให้เลือกใช้หลายรุ่น เพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำเสีย ขนาดรูปร่างของบ่อ ปริมาณตะกอน และการใช้พลังงาน ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบติดตั้งให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานจริงหลากหลายแบบ Submersible Mixer ของ LJM ทุกตัวติดตั้ง 3-Bimetalic Sensor และ Leakage Sensor เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 

With the aim of keeping the wastewater and sludge in full suspension and circulation so that sludge is avoided, Lind Jensen Wastewater had developed a complete range of mixers. All our mixers are supplied 100% customised for specific needs and via our specially developed calculation program, we ensure that our customers always get the best possible solution in terms of efficiency and payback time. We have Extensive experience and know-how from within the industry and these available to consultants, total contractors and procurement/operations personnel at the individual plants.

A large part of our product range has been tested at the Force Institute and as added assurance for our customers. We can therefore provide independent evidence of the energy consumption and efficiency for our range.

Submersible Pumps

ปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มแช่ (Submersible) ระบายความร้อนด้วยน้ำที่สูบ และแบบติดตั้งบนที่แห้ง (Dry Mount) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ของ LJM เหมาะสำหรับงานหนัก มีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 18.5 kW ปั๊มทุกตัวติดตั้งอุปกรณ์ตัดขยะ/สิ่งเจือปนต่างๆในน้ำเสียที่สูบ เหมาะสำหรับการสูบในระบบ Biogas สูบ Slurry หรือน้ำเสียที่มีตะกอนปะปนมากๆ ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน และมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ใช้งานง่าย ปั๊มสูบน้ำเสียของ LJM ติดตั้ง Mechanical Seal แบบ Oil Bath, มี Leakage Sesor และ Temp sensor เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ทุกชิ้นส่วนสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อครบอายุการใช้งาน

In addition to the wide range of mixers, Lind Jensen Biogas also offers several effective pumping solutions. Our product range includes submersible and dry mounted pumps, with motor sizes from 1.5 to 18.5 kW. All of our pumps are equipped with a cutting system which shreds the substrate, they lend themselves excellently to varied pumping tasks in a biogas plant. All submersible units are equipped with mechanical seals in oil baths, leak sensors and bimetallic detectors. All wearing parts are easy to replace and distinguish themselves with service intervals of 1-3 years!

Submersible Ejector

เครื่องเติมอากาศ ชนิด Ejector ของ LJM มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 5.5-18.5 kW ให้ปริมาณอากาศสูงแม้ว่าน้ำเสียจะมีตะกอนสูง ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ตัดขยะที่ปะปนมากับน้ำเสีย และด้วยระบบการติดตั้งที่ต่ำลงไปถึงก้นบ่อ ทำให้การเติมอากาศเป็นไปอย่างทั่วถึงมากกว่าและทำให้บ่อสะอาดมากกว่า<br><Br>

We can offer you a unique construction with a Lind Jensen Ejector Aerator. The special construction means that it can be placed directly on the bottom of your tank and ensure the most optimal aeration and cleanliness of the tank.Lind Jensen Ejector Aerators are equipped with a fixed slide bracket for use on a standard mast.

The pumps are equipped with temperature and leakage control as standard.

grundfos logo
Gorman-Rupp Pump logo
jwc logo
cornel pump logo
ljm pump logo