เครื่องสูบน้ำดับเพลิงของ Peerless ติดตั้งใช้งานอยู่ทั่วโลกนับเป็นหมื่นๆชุด Peerless Fire Pump ได้รับการรับรองจาก UL, ULC, FM approved เพื่อความมั่นใจในการทำงานของปั๊มอย่างสูงสุด เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งชุด ผลิตที่โรงงานในสหรัฐอเมริกา มีความหลากหลายให้เลือกชั้งแบบ Horizontal Split Case, In-Line, End-Suction จนกระทั่งถึง Vertical Turbine โดยสามารถเลือกต้นกำลังและชุดควบคุมได้ตามต้องการ

Thousands of Peerless Pump installations (UL, ULC or FM approved) deliver superior fire protection to facilities worldwide. For over eighty years Peerless Pump has been offering complete service, from engineering assistance to in-house fabrication to field start-up. Products are designed from a broad selection of pumps, drives, controls, baseplates and accessories. Pump choices include horizontal, in-line and end suction centrifugal fire pumps as well as vertical turbines.