เครื่องสูบน้ำหมุนเวียน ของ LJM ให้ปริมาณการสูบที่สูบในขณะที่จะมีแรงดันต่ำ เหมาะสำหรับการสูบน้ำหมุนวียนกลับในระบบบำบัดจากปลายบ่อกลับไปต้นบ่อ หรือสูบถ่ายเทน้ำระหว่างบ่อสองบ่อ เช่น จาก Aeration Tank ไปยัง Dinitrification tank เป็นต้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1.5-15kW และพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด อาทิ Concrete Pipe, Guide Rail เป็นต้น ความเร็วรอบใบพัด 350-450 rpm ปริมาณสูบสูงสุด 1 m3/S ที่ head ไม่เกิน 1 m.


reci-pump is well-suited for pumping large volumes of water at a low head. It is used for the recirculation of water between two tanks – for example between aeration tanks and deni-tanks.
RCDR can be supplied with motors from 1.1 kW to 15.0 kW with temperature and leakage control. The machine shall come with LJM standard bracket and concrete pipe. The maximum performance is 1 m3/S at no higher than 1 m.