cornel pump logo

Cornell pump ผลิตเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มาตั้งแต่ คศ. 1946 มีใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเกษตร การเหมืองแร่ โรงงานผลิตอาหาร ระบบป้องกันน้ำท่วม ฯลฯ Cornell มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับงานเฉพาะด้าน อาทิ เครื่องสูบน้ำมันร้อน (Hot Oil Pump) เครื่องสูบ DAF (Dissolve Air Floatation) เครื่องสูบสำหรับลำเลียงวัตถุดิบด้านอาหาร (Hydro-Transport Pump) เครื่องสูบสารหล่อเย็น (Refrigeration Pump) เป็นต้น และยังเป็นผู้นำในนวัตกรรมด้วยการใส่คุณลักษณะพิเศษเฉพาะด้านให้กับเครื่องสูบน้ำทุกรุ่น อาทิ Cyclo Seal, Venturi Prime, Run Dry Pump อีกด้วย

Cornell Pump has been producing robust, high-efficiency pumps for the Industrial market since 1946 and our innovative pumps have provided unmatched value. Cornell clear liquid, solids handling, and grit/slurry pumps provide the reliability and inter-changeability demanded in industrial applications. Cornell offers a wide range of pump models and configurations to fit into existing installations. We’ll also work with you to create a custom system to satisfy your needs. Our technical and engineering staff is the best in the business at providing high quality, innovative pump solutions.

Clear Liquid Pump – เครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำดี (น้ำไม่มีตะกอน)

เครื่องสูบน้ำของ Cornell ได้รับการยอมรับว่าจากทั่วโลกในด้านความทนทาน ความหน้าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ มีใช้ในกิจการหลากหลายทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการสาธารณะ ด้วยเอกลักษณ์ของชุดขับใบพัดทรงสี่เหลี่ยมทำให้ใช้บำรุงรักษาง่าย เครื่องสูบที่ผลิตมีทั้งแบบขับตรงด้วยเพลามอเตอร์ ขับด้วยเครื่องยนต์ และมีทั้งแบบติดตั้งในแนวนอน หรือ แนวดิ่ง

Cornell’s clear liquid pumps are known around the world as the most durable, most reliable, highest efficient pumps in the industry. They can be found in a variety of applications in the Agricultural, Industrial, and Municipal markets and are available in Close-Coupled, SAE Engine Mounted, Horizontal, and Vertical Configurations.

Cutter Pumps เครื่องสูบแบบมีใบตัดขยะในตัว

เครื่องสูบ Cutter pumps ออกแบบและผลิตออกมาเพื่อรองรับปัญหาขยะหรือสิ่งแปลกปลอมที่มักจะเข้าไปติดที่ใบพัดหรือตัวปั๊ม ด้วยสาเหตุที่มีการใช้วัสดุที่สามารถทิ้งลงชักโครกได้ง่าย หรือวัสดุที่อาจเผอเรอหลุดเข้าไปในระบบสูบ (เช่นผ้าถูพื้น) ใบตัดแบบพิเศษและเฉพาะของเครื่องสูบของ Cornell สามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

Cornell’s cutter pump solutions were created to address the urgent need of reducing clogging due to ragging. With the increased use of ‘flushable’ materials and extraneous cleaning products, the issue of clogging leading to downtime, pump destruction, and pipe damage, has increased markedly. Useful in municipal, agricultural, and other markets, the cutter’s unique stationary and rotating blade design allows material to pass through the impeller that would tend to clog a non-cutter pump.

Hydro-Transport Pumps

เครื่องสูบสำหรับสูบส่งวัตถุดิบในการทำอาหารของ Cornell ผลิตขึ้นมารองรับการใช้งานกว่า 50 ปี โดยเครื่องสูบจะทำหน้าที่ในการลำเลียงวัตถุดิบจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งพร้อมทั้งล้างทำความสะอาดไปในตัวโดยที่วัตถุดิบนั้นไม่เสียหาย เช่น การสูบส่งมันฝรั่งเพื่อเข้าไปยังห้องทอด สูบส่งกุ้งเพื่อเข้าห้องเย็น สูบส่งผลไม้เข้าไปในระบบแพ็คกิ้ง Hydro-Transport Pumps ของ Cornell ได้ชื่อว่ามีอัตราที่ทำให้สินค้าเสียหายน้อยกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ

Cornell introduced the first Hydro-Transport food process pump to the industry nearly 50 years ago. Unlike Solids Handling pumps, or other types of pumps that are sometimes used in the food industry, the Cornell P and PP series pumps are designed and manufactured with the sole purpose of pumping food products. Ideal for agricultural applications such as fruit washing and packing as well as food manufacturing operations. Utilizing Cornell inventions such as offset volute, Cornell Food Process pumps have the lowest product damage rates in the industry and are the pump of choice for food processors around the world.

HOT OIL PUMPS

เครื่องสูบน้ำมันร้อนของ Cornell มีใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น การผลิตมันฝรั่งทอด การผลิตขนมขบเขี้ยว ข้าวเกรียบ โดยเครื่องสูบมีความสามารถในการสูบน้ำมันในการทอดอาหารมากรอง และกลับไปใช้ใหม่ หรือสูบระบายออกจากภาชนะที่ทอด<br><br>

Most of Cornell’s W, Y, RB and H series clear liquid pumps can be used in hot oil applications, allowing for flows up to 7,000 GPM and heads up to 540′. The hot oil application are most use in snack food industry i.e. potato chips, crispy snack.

SOLIDS HANDLING PUMPS – เครื่องสูบน้ำที่มีตะกอน/ขอองแข็งปะปน

Cornell มีเครื่องสูบสำหรับสูบน้ำดิบน้ำมีตะกอน/ของแข็งปะปนให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 1.25” จนถึง 30” ใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรม การบริการสาธารณะ การระบายน้ำท่วม สามารถเลือกแบบใบพัดให้เหมาะกับลักษณะงาน และติดตั้งได้ทั้งแบบขับโดยมอเตอร์ไฟฟ้า ขับโดยเครื่องยนต์ มีขนาดกำลังสูบส่งสูงสุดถึง 40,000 GPM

Cornell offers a wide range of solids handling pumps, from 1.25″ though 30″ discharge size, to handle the most difficult solids applications. Cornell’s solids handling pumps can be found in a wide range of applications in the Municipal, Agricultural, and Industrial markets; and available in a variety of mounting configurations including close-coupled, SAE engine, horizontal, and vertical mounted. Featuring enclosed, semi-open, and delta impellers, and a variety of construction materials, Cornell solids handling pumps operate up to 40,000 GPM.

grundfos logo
Gorman-Rupp Pump logo
jwc logo
cornel pump logo
ljm pump logo