jwc logo

เจดับเบิ้ลยูซี เอ็นไวรอนเมนทอลส์ จาก สหรัฐอเมริกา ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องบดตัดขยะในน้ำเสียและอุปกรณ์ดักจับเศษขยะ/วัสดุที่ปะปนมากับน้ำเสีย มากว่า 40 ปี ผลิตภัณฑ์ “Muffin Monster” กลายเป็นผู้นำและเป็นสัญลักษณ์ของของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและมีขบวนการทางวิศวกรรมที่เหนือกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยติดตั้งใช้งานไปแล้วมากกว่า 35,000 เครื่อง ทั่วโลก

Muffin Monster กลายเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ถูกเลือกใช้ในการป้องกันความเสียหายจากเศษขยะและวัสดุหลากหลายที่ปะปนมากับน้ำเสีย  ให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในระบบบำบัด นอกจากนี้ JWC ได้เพิ่มความสามารถทางวิศวกรรมให้กับผลิตภัณฑ์  เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์แบบด้วยระบบการคัดแยกขยะออกมาจากน้ำเสีย เพื่อลดภาระการทำงานของระบบ ด้วยเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นมาเป็น Package All In One อาทิ Auger Monster หรือ Screening Washer Monster อีกด้วย

Over 40 years, the Muffin Monster has come to symbolize uncompromised performance and technical leadership in municipal wastewater treatment.  With more than 35,000 installations we have brought our experience to treatment plants in every corner of the globe.

Our Muffin Monster sewage grinders have become the first choice to protect vital sewage pumping stations and sludge system equipment.  Our headworks screens are proven performers to protect vital treatment plant equipment from debris and wastewater plants globally turn to our systems like Auger Monsters and Screening Washer Monsters for unique all-in-one packaged solutions for solids separation and dewatering.  Let us help you find your Monster Solution.

Muffin Monster Family of Grinder / เครื่องบดตัดขยะในน้ำเสีย Muffin Monster

เครื่องบดตัดขยะในน้ำเสีย Muffin Monster เป็นเครื่องบดตัดฯ ที่ใช้ระบบเพลาคู่หมุนทวนกัน (Counter Rotation Dual Shaft Grinder) โดยมีใบ Cutter ร้อยอยู่ที่เพลาสลับกันในแต่ละข้าง โดยใบ Cutter สามารถถอดเปลี่ยนได้ทีละใบซึ่งทำจาก Alloy Steel ที่มีความแข็งถึง 40-55 Rockwell “C” เครื่องจักรที่หมุนรอบช้าโดยใช้อุปกรณ์ทดรอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ หมุนประมาณ 50 รอบต่อนาทีแต่ให้แรงบิดที่สูง สามารถรองรับการบดตัดขยะ/เศษวัสดุที่ปะปนมากับน้ำเสียได้แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เศษผ้า เชือก หิน ไม้ พลาสติก หนัง กระป๋อง ขวดแก้ว รองเท้า ผ้าห่ม ซากสัตว์ ฯลฯ ซึ่งความสามารถจะเหนือกว่าเครื่องจักรชนิดเพลาเดี่ยว หรือเครื่องบดทั่วๆไป

Muffin Monster สามารถติดตั้งเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมหรือที่ออกแบบระบบขึ้นใหม่ได้ง่าย และสามารถติดตั้งได้ทั้งกับระบบรางระบายน้ำเสียในรุ่น Open Channel หรือติดตั้งกับระบบท่อระบายน้ำเสียในรุ่น In-Line ตัวเครื่องสามารถเดินเครื่องได้แม้ว่าจะไม่มีน้ำเสียผ่าน (Dry Run) ให้อัตราการไหลผ่านของน้ำเสียสูงไม่ทำให้เกิดการอั้นของน้ำ และมีระบบตรวจสอบการทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งจะหมุนเพลากลับด้านได้เองเมื่อมีเศษวัสดุติดขัดที่เครื่องไม่สามารถบดตัดได้ในครั้งเดียว

The Muffin Monster, A Counter rotation dual shaft Grinder handle rags, rocks, wood, clothing, plastic, shoe, leather and other debris. With changeable alloy steel 40-55 Rockwell “C” cutter blades install on each side of the shaft. The machine runs on low speed but high torque.

The machine can be fit with existing system / or new design plant with Open Channel Model for the wastewater flow in Channel or with In-line installation to wastewater pipeline. The machine allow high flow through side rails and decrease head loss, able to dry run and has auto load sensing and reversals reduce interrupts and optimize the grinder’s performance.

Industrial Shredders/เครื่องบดตัดขยะหรือของเสียอุตสาหกรรม

ด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบ เช่น เดียวกับMuffin Monster เครื่องบดตัดขยะ/ของเสียอุสาหกรรม สามารถช่วยย่อย บด ทำลาย ของเสียหรือสินค้าที่ผลิตได้มาไม่ตรงกับมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นของเสีย/ของเหลือจากการผลิตอาหาร เช่น โครงกระดูก หัวปลา ไก่ ผักผลไม้ หรือ ของเหลือของทิ้งจากโรงอาหาร ในเรือเดินสมุทร ในฐานขุดเจาะน้ำมัน จนกระทั่งของเสียที่ผลิตได้มาไม่ตรงมาตรฐาน อาทิ บดย่อยลูกกอล์ฟ ทำลายอาหารกระป๋องหมดอายุ บดหินหรือปูน แกลลอน ขวดพลาสติก ไม้ท่อนขนาดใหญ่ โซฟา เก้าอี้ ฯลฯ

Shredders ของ JWC มีหลายขนาดรองรับปริมาณของเสียได้ถึง 22 m3/h มาพร้อมกับแท่นฐานและ Hopper ที่สามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการได้

The 3-SHRED & 4-SHRED-1 waste grinders quickly cut problem solids down to size. These industrial shredders have two rows of sharp, steel cutters that rotate slowly and with incredibly high-torque to turn large troublesome solids into small pieces.

The 3-SHRED is a versatile mid-sized industrial shredder that reduces troublesome solids. These waste grinders are designed to easily cut through debris that typically cause problems such as wood, glass, fish processing waste, food waste, and much more.

Auger Monster / เครื่องบดตัดและคัดแยกขยะออกจากน้ำเสีย

Auger Monster เป็นเครื่องจักรที่รวม 3 เทคโนโลยีของ JWC ในหนึ่งเดียว นั่นคือ การบดตัดขยะที่ปะปนมากับน้ำเสีย การคัดแยก (Screen) ขยะไม่ให้ไหลเข้าไปในระบบบำบัด และการบีบอัดขยะที่คัดแยกออกให้มีปริมาตรเล็กลง ด้วยการคัดแยกโดยใช้ระบบสกรูแบบไร้เพลากลาง ผ่านการทำความสะอาดเพื่อลดกลิ่น และผ่านเข้าสู่การบีบอัดเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บ/ขนส่ง

Auger Monster นอกจากจะเหมาะสมกับการใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กถึงขนาดกลางแล้ว ยังเหมาะสำหรับการใช้ในอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด และในขนาดรางระบายที่แคบ สามารถรองรับน้ำเสียได้สูงสุดถึง 1646m3/h และสามารถเลือกขนาด Screen 2, 3 หรือ 6 mm

The Auger Monster® is a robust headworks solution which combines three of JWC’s finest technologies – a grinder, a fine screen and a compactor. This spiral screen removes trash and unwanted solids so the treatment plant runs more efficiently. The Auger Monster screw screen is proven to result in cleaner, more compact discharge and lowered disposal costs, as less water and fecal material are sent to the landfill. <br><br>

The Auger Monster screw screen is not just for municipal wastewater treatment plants.  Facilities around the world such as correctional institutions, hospitals and other facilities that need to remove solids from their sewage waste streams have been relying on Auger Monsters spiral screens for many years.

An In-Channel auger screen is also available without a grinder for situations where there are limited rags and no large solids in the waste stream

Screening Washer Monster – เครื่องบดตัดขยะที่มาจากระบบScreen

Screening Washer Monster เป็นเครื่องที่สามารถบดตัดขยะที่เอาขึ้นมาจากระบบ Screen เพื่อย่อยให้มีขนาดเล็กลง ผ่านการทำความสะอาดเพื่อลดกลิ่น และบีบอัดเพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง โดยสามารถลดขนาดของขยะได้มากถึง 95%

The Screenings Washer Monster® (SWM) produces ultra-clean discharge using a patented system to grind, wash, compact and dewater debris captured by a screen. This screenings washer compactor is a self-contained system that produces the cleanest and most compact end product of screenings discharge compared to any wash press in the industry. With reduced volumes up to 95%, the savings in time and money are greater since less dumpster pick-ups are needed.

Monster Airport Receiving Station – เครื่องรับของเสียจากเครื่องอากาศยาน

ของเสียจากห้องน้ำระบบ Vacuum ของเครื่องบิน มักมีของสิ่งปะปนที่คาดไม่ถึงว่าจะมีเสมอๆ อาทิ เสื้อยืด รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ ซึ่งสิ่งของพวกนี้มักทำให้ ท่อทาง ปั๊ม วาล์ว ของระบบบำบัดมีปัญหาตลอด ปัจจุบันสนามบินทั่วโลก ได้ใช้ Monster Airport Receiving Station เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

Airplane waste from vacuum toilets is constantly inundated with a variety of “non-disposable” items that will ultimately clog downstream sewer lines, pumps and processes.  Most terminals utilized airport waste triturator facilities to collect the waste from vacuum toilets. Improve your aircraft waste system efficiency with the JWC Airport Receiving Station.  World Class airports around the globe utilize JWC’s Airport Receiving Station to dispose of their vacuum toilets waste cleanly and efficiently.

grundfos logo
Gorman-Rupp Pump logo
jwc logo
cornel pump logo
ljm pump logo