PRODUCTS KNOWLEDGE

PRODUCTS KNOWLEDGE2019-04-30T08:30:58+07:00
105, 2019

ชนิดของ ปั๊มน้ำแบบ โรตารี่

ปั๊มน้ำแบบ โรตารี่ ทำงาน โดยอาศัยหลักการแทนที่ของ ของเหลว ภายในห้องของตัวปั๊มด้วยการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน ซึ่งหมุนเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างของความดันภายในระบบ ของเหลวจะถูกดูดเข้า และ อัดทำให้เกิดแรงดันสูงขึ้นแล้ว ปล่อยออกมาทางด้านปล่อย ชิ้นส่วนที่หม [...]

3004, 2019

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เป็นอย่างไร?

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง นี้ มาจากรูปร่างลักษณะของตัวปั๊มที่เหมือนขดของหอยโข่ง เป็นปั๊มชนิดที่คนนิยมใช้กันมาก เป็นปั๊มชนิดแรงเหวี่ยงข้อดีก็คือใช้งานคล่องตัวและดูแลรักษาได้ง่าย ระบบการทำงานคือจะมีใบพัดอยู่ภายใน และเมื่อใบพัดหมุนจะเกิดแรงเหวี่ยงน้ำส่งน [...]

3004, 2019

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาปั๊ม

เพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มทุกเครื่อง ควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบท [...]

406, 2018

Cavitation คืออะไร

Cavitation เป็นปรากฏการณ์ที่น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง pumps และ control valves ภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกต้อง Cavitation จะเกิดขึ้นได้ถ้าของเหลวมีค่าความดันสถิตเฉพาะที่ต่ำกว่าความดันไอของมันที่อุณหภูมินั้น ซึ่งก็จะทําให้ของเหล [...]

406, 2018

การเลือกใช้ ปั๊มน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานด้วยมอเตอร์(ไฟฟ้า) และแบบที่ใช้เครื่องยนต์(น้ำมัน) ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังหมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงาน เพิ่มแรงดันให้น้ำและส่งน้ำไปตามท่อ สามารถแบ่งประเภทของปั๊มตามการใช้งานได้ดังนี้ เป็นปั๊มน้ำรุ่นแร [...]