ของเสียจากห้องน้ำระบบ Vacuum ของเครื่องบิน มักมีของสิ่งปะปนที่คาดไม่ถึงว่าจะมีเสมอๆ อาทิ เสื้อยืด รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ ซึ่งสิ่งของพวกนี้มักทำให้ ท่อทาง ปั๊ม วาล์ว ของระบบบำบัดมีปัญหาตลอด ปัจจุบันสนามบินทั่วโลก ได้ใช้ Monster Airport Receiving Station เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

Airplane waste from vacuum toilets is constantly inundated with a variety of “non-disposable” items that will ultimately clog downstream sewer lines, pumps and processes. Most terminals utilized airport waste triturator facilities to collect the waste from vacuum toilets. Improve your aircraft waste system efficiency with the JWC Airport Receiving Station. World Class airports around the globe utilize JWC’s Airport Receiving Station to dispose of their vacuum toilets waste cleanly and efficiently.