เครื่องสูบน้ำรุ่น S เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่เหมาะกับการสูบน้ำเสียโดยเฉพาะ มีความแข็งแรงทนทาน และคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น ระบบปรับระยะใบพัด SmartTrim และระบบป้องกันการรั่วไหล Smart Seal
เครื่องสูบรุ่น S มีใบพัดให้เลือกทั้งแบบ Super Vortex และ Channel มีระบบการติดตั้งทั้งการติดตั้งกับตี นเป็ด ติดตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือติดตั้งแบบ Dry Pit

The S pumps have their unique feature, the SmartTrim impeller clearance adjustment system and the Smart Seal for leakage prevention and The Grundfos SmartSeal Auto-coupling gasket provides a completely leak-proof connection between the pump and the base unit of the auto-coupling system. The shaft seal is capable of rotating in either direction. When the pumps are installed with separate pipework, sludge sedimentation can be avoided by back-flushing the system at regular intervals.