เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SEV และ SE1 ได้รับการออกแบบมาสำหรับสูบเสียที่มีตะกอนไม่มากนัก อาทิ การระบายน้ำฝนในรางระบายน้ำ น้ำที่ผ่านกระบวนการแปรรูป และน้ำเสียดิบที่ยังไม่ผ่านการกรอง ในระบบระบายน้ำของเทศบาล ระบบสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม

The SE range of pumps is built for years of trouble-free operation. The SE range can operate submerged or dry-installed without motor cooling, and is extremely reliable and very easy to service. The pumps can be permanently installed using an auto-coupling guide-rail system or a fixed pipe connection; the pumps are also suitable for freestanding installation or for use as portable utility pumps.