เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SLV และ SL1 ได้รับการออกแบบให้สูบน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด น้ำทิ้ง รวมทั้งน้ำผิวดินและน้ำจากกระบวนการแปรรูปปริมาณมากในชุมชน ระบบสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งชนิดที่ใช้ใบพัดแบบ SuperVortex (SLV) หรือใบพัดแบบมีร่องประสิทธิภาพสูง (SL1) ช่วยให้ของแข็งขนาดไม่เกิน 100 มม. ลอดผ่านช่องใบพัดได้

The SL range has been developed to optimise performance in your system, minimising known risk factors and reducing maintenance requirements. Remarkably durable, the SL range offers long lasting, service-friendly submersible wastewater pumping.

The highest standards of motor efficiency ensure substantial energy and cost savings. Motors are based on high-efficiency components, improving motor efficiency and prolonging pump life.