ปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มแช่ (Submersible) ระบายความร้อนด้วยน้ำที่สูบ และแบบติดตั้งบนที่แห้ง (Dry Mount) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ของ LJM เหมาะสำหรับงานหนัก มีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 18.5 kW ปั๊มทุกตัวติดตั้งอุปกรณ์ตัดขยะ/สิ่งเจือปนต่างๆในน้ำเสียที่สูบ เหมาะสำหรับการสูบในระบบ Biogas สูบ Slurry หรือน้ำเสียที่มีตะกอนปะปนมากๆ ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน และมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ใช้งานง่าย ปั๊มสูบน้ำเสียของ LJM ติดตั้ง Mechanical Seal แบบ Oil Bath, มี Leakage Sesor และ Temp sensor เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ทุกชิ้นส่วนสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อครบอายุการใช้งาน

In addition to the wide range of mixers, Lind Jensen Biogas also offers several effective pumping solutions. Our product range includes submersible and dry mounted pumps, with motor sizes from 1.5 to 18.5 kW. All of our pumps are equipped with a cutting system which shreds the substrate, they lend themselves excellently to varied pumping tasks in a biogas plant. All submersible units are equipped with mechanical seals in oil baths, leak sensors and bimetallic detectors. All wearing parts are easy to replace and distinguish themselves with service intervals of 1-3 years!