เครื่องกวนน้ำเสียแบบจุ่มแช่ Submersible Mixer รุ่น OMDR/MDDR ใช้ Motor ขับตรงไม่ผ่านเกียร์ทด ที่ความเร็วรอบ 750-1000 RPM เหมาะกับการกวนน้ำเสียทั่วไปและการใช้งานปรกติ มีขนาด 1.5-2.5 kW ให้เลือกใช้ ปริมาณตะกอน 1.5-5% ตัวเรือนและใบพัดมีให้เลือกทั้งเป็น Stainless Steel ทั้งตัว หรือแบบ Mild Steel เคลือบ Epoxy


The MDDR/OMDR is a solution for acid proof application or for a smaller selection tank. The machine run directly at synchronous speed at 1000 (MDDR) or 750 (OMDR) rpm. The motor available at 1.5 to 2.5 kW all stainless steel both casing and propeller. Mind steel with epoxy coating also available