เป็นเครื่องกวนน้ำเสียแบบจุ่มแช่แบบรอบปานกลางที่เหมาะกับบ่อที่มีความลึกไม่มาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 975-1005 mm ทำจาก Stainless Steel ความเร็วรอบปานกลาง 148 rpm ขับผ่าน Planetary Gear มีขนาด 0.75-3.0 kW ปริมาณตะกอนไม่เกิน 2%


The MRPG is design for mind mixing the wastewater where the tank is not deep enough to use RVPG. The machine using 975-1005 mm propeller diameter and running at 148 rpm. Driven by 0.75-3.0kW motor through planetary gear.