เครื่องกวนน้ำเสียแบบจุ่มแช่ Submersible Mixer รุ่น OMPG มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1.1-18.5 kW ความเร็วรอบมอเตอร์ 1450 รอบ (และมีแบบ ATEX กันระเบิด) ใบพัดมีทั้งแบบ Stainless Steel และ Mild Steel ขับผ่าน Planetary Gear ที่ความเร็วรอบประมาณ 222-350 รอบ เหมาะสำหรับกวนน้ำเสียที่มีตะกอนปริมาณมาก 1.5-12% สำหรับใช้ในบ่อ Homogenizing, Equalization, BioGas Reactor เป็นต้น


The OMPG is a medium speed agitator aiming to mix high value of dry matters content. The OMPG type can be supplied from 1.1 to 18.5 kW – 4-pole motor –50 Hz, and with propellers in either stainless or mild steel.


The strong and study planetary gear will guarantee you a very powerful transmission. The propeller revolutions (RPM) are 222 to 350. The agitators are also available in an ATEX version.